Copyright © Ane Elektronik 2012
Спортски Семафор универзален SSU-4313
Карактеристики
* подлежи на измени без претходна нотификација
Карактеристики
Физички Карактеристики
Главно Време
250mm
Ш х В х Д *
4300х1300х80mm
Резултат
2550mm
Тежина
~ 100kg
Период
140mm
Материјал
Алуминиум
Исклучени играчи
140mm
Технологија
Лед Диоди
Бонус
140mm
Потрошувачка
   < 150W
Лични Грешки
Точка Ф 30mm
Напојување
AC220v/50Hz
Тајм Аут
Точка Ф 30mm
Управување
Лаптоп
Поседување топка
Квадрат 40х40
Сирена
11db*
24s/14s
250mm


Акционо време
140mm

Програма за контрола