Copyright © Ane Elektronik 2012
Спортски Семафор за Ракомет SSH-2812
Карактеристики
* подлежи на измени без претходна нотификација
Карактеристики
Физички Карактеристики
Главно Време
250mm
Ш х В х Д *
2800х1200х80mm
Резултат
250mm
Тежина
~ 80kg
Период
140mm
Материјал
Алуминиум
Исклучени играчи
140mm
Технологија
Лед Диоди
Бр.на искл.играчи
140mm
Потрошувачка
   < 150W
Бонус
140mm
Напојување
AC220v/50Hz
Тајм Аут
Точки Ф 30mm
Управување
Лаптоп
Сирена
  114db*

Програма за контрола