Copyright © Ane Elektronik 2012
Спортски Семафор за Кошарка SSB-2912
Карактеристики
* подлежи на измени без претходна нотификација
Карактеристики
Физички Карактеристики
Главно Време
250mm
Ш х В х Д *
2900х1250х80mm
Резултат
250mm
Тежина
~ 80kg
Период
140mm
Материјал
Алуминиум
Бонус
140mm
Технологија
Лед Диоди
Лични Грешки
Точка Ф 30mm
Потрошувачка
   < 150W
Поседување. Топка
Квадрат      40х40mm
Напојување
AC220v/50Hz
Тајм Аут
Точки Ф 30mm
Управување
Лаптоп
24s/14s
250mm
Сирена
  114db*
Акционо Време
140mm

Програма за контрола
* подлежи на измени без претходна нотификација