Copyright © Ane Elektronik 2012
Спортски Семафор за Кошарка SSB-2310
Карактеристики
* подлежи на измени без претходна нотификација
Карактеристики
Физички Карактеристики
Главно Време
190mm
Ш х В х Д *
2300х1000х80mm
Резултат
190mm
Тежина
~ 80kg
Период
100mm
Материјал
Алуминиум
Бонус
100mm
Технологија
Лед Диоди
Лични Грешки
Точка Ф 30mm
Потрошувачка
   < 150W
Поседување. Топка
Квадрат      40х40mm
Напојување
AC220v/50Hz
Тајм Аут
Точки Ф 30mm
Управување
Лаптоп
24s/14s
190mm
Сирена
  114db*
Акционо Време
100mm

Програма за контрола
* подлежи на измени без претходна нотификација