Copyright © Ane Elektronik 2012
Фолија за "Alfa Street" електронски рулет модел 2
Фолија за "Alfa Street" електронски рулет модел 3
Фолија за "Gold Club" електронски рулет
Електронска брава
Електронска брава за слот машини. Замена за механика брава. 3 Канала со по 3 далас клучеви.