Copyright © Ane Elektronik 2012
Дигитални Часовници
ДИГИТАЛНИ ЧАСОВНИЦИ


Оснивни Карактеристики:

Големина на Дисплеј: 100, 140, 190, 200, 250mm
Прикажува Наизменично Време, Датум, Температура
Не е потребно подесуванје после снемуванје на стрија
Има модели за надворешна и внатрешна употреба
Автоматска корекција на летно и зимско сметање на време
Часовникот може да биде едностран и двостран
Напокување  110-230v 50Hz
Изработуваме по договор и часовниви  по ваша потреба (големина)

Функционалност:

Наизменично покажува бреме, датум, температура со време траење 10s:4s:4s
Форматот на времето е 0-24 часа
Автоматска контрола на интензитетот на светлото
Сетиранјето на часовникот може да биде мануелно или со далечински управувач

                   Модели:

               CL-D-N-1-C
               
D-Големина на дисплеи
N- Број на дисплеи
1- Едностран Часовник
2- Двостран Часовник
C- Боја на Дисплејот, R (црвени), G (зелени), Y (жолти), B (плави)

Пример:
CL-200-4-1-R  - часовник со големина на дисплеи 200mm со 4 дисплеи, 1 едностран ,Црвен лед