ЗА КОМПАНИЈАТА Ане-Електроник е трговско друштво со долгогодишна традиција во областа на производство нa електронски производи за различна намена .
      Во произведствениот програм на Ане-Електроник влегуваат:

  • Сервис на Електронски Рулети
  • Дигитални часовници (со приказ на време, дата, температура, секунди)
  • Дисплеи за тотеми за бензински пумпи 
  • Електронски спортски семафори
  • Електронски систем за ред на чекање во чекалници
  • Дизајн и производство на плочки со печатени кола (PCB)
  • Изработка и дизајн на веб страни
  • Издработка на модули за реклами управувани со микро процесор и програма специјално изработена по ваша потреба