ЗА КОМПАНИЈАТА Ане-Електроник е трговско друштво со долгогодишна традиција во областа на производство нa електронски производи за различна намена .
      Во произведствениот програм на Ане-Електроник влегуваат:

  •     Сервис на Електронски Рулети
  •     Дигитални часовници (со приказ на време, дата, температура, секунди)
  •     Дисплеи за тотеми за бензински пумпи 
  •     Електронски спортски семафори
  •     Електронски систем за ред на чекање во чекалници
  •     Дизајн и производство на плочки со печатени кола (PCB)
  •     Изработка и дизајн на веб страни